Privātuma noteikumi

1. SIA " GOOD STUFF" (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.40203294303, juridiskā adrese: Mellužu iela 13 - 11, Rīga, LV-1067, Latvijā  (turpmāk – SIA " GOOD STUFF " ), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. 

Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA " GOOD STUFF " apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA " GOOD STUFF " ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem. 

Personas datu ievākšana un izmantošana 

2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA " GOOD STUFF" pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata. 

3. SIA " GOOD STUFF " informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.nobananas.eu paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem. 

4. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.nobananas.eu, SIA " GOOD STUFF " vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.nobananas.eu vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt: 

4.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu; 

4.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu; 

4.3. www.nobananas.eu apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus; 

4.4. IP adreses; 

4.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.nobananas.eu interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu. 

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati 

5.SIA " GOOD STUFF " apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem: 

 • Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana 
 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana 
 • Biznesa plānošanai un analītikai 
 • Personāla atlase un vadība 
 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei 
 • Jaunumu izsūtīšana 

6. SIA " GOOD STUFF " apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: 

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde 
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai 
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei 
 • Datu subjekta piekrišana 

Personas datu glabāšanas ilgums 

7. SIA " GOOD STUFF " glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: 

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA " GOOD STUFF " var realizēt savas leģitīmās intereses; 
 • kamēr SIA " GOOD STUFF " pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. 

 
Sīkdatnes 

8. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA " GOOD STUFF " mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades. 

 
KāpēcSIA " GOOD STUFF " izmanto sīkdatnes? 

9. SIA " GOOD STUFF " izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem: 

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai; 
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai; 
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku; 
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti. 

10. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA " GOOD STUFF " leģitīmā interese. 

11. SIA " GOOD STUFF " neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA " GOOD STUFF " informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām. 

 1. SIA " GOOD STUFF " nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.nobananas.eu lietotājs paliks anonīms. 

Trešo personu sīkdatnes 

13. SIA " GOOD STUFF " mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. 

 
Sīkdatņu kontrole 

14. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv). 

15. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties. 

 
Personas datu saņēmēji 

16. Likumā noteiktos gadījumos SIA " GOOD STUFF " var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA " GOOD STUFF " var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. 

17. SIA " GOOD STUFF " interneta vietnē www.nobananas.eu apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM 

 1. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm. 

 
Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības 

19. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA " GOOD STUFF " par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: 

 • rakstveidā, iesniedzot SIA " GOOD STUFF " birojā Mellužu iela 13 - 11, Rīga, LV-1067, Latvijā uzrādot personu apliecinošu dokumentu; 

20. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. 

21. SIA " GOOD STUFF " veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). 

22. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei. 

 
Tiesības atsaukt piekrišanu 

23. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu:  

24. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. 

25. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: . Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils 

 
Izmaiņas Privātuma politikā 

26. SIA " GOOD STUFF " ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.nobananas.eu.